Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG WAREN THÁNG 5/2018

Ưu đãi:

-5% HV cũ

- 5% nhóm từ 2HV

Combo Route + Switch tặng TShoot

Tặng áo thun WAREN

WAREN LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2018

TÊN KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ/KHÓA

THỜI LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNA

CCNAX
(200-125)

16/05/18

Thứ 2-4-6

8h30-11h30

3,500,000

120 giờ

29/05/18

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

7,000,000

6,500,000

19/05/18

Thứ 7

8h30-17h30

CCNA SECURITY
(210-260 IINS)

16/05/18

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

5,900,000

80 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP ROUTING & SWITCHING

ROUTE (300-101)

11/05/18

Thứ 2-4-6

8h30-11h30

4,900,000

100 giờ

29/05/18

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

7,500,000

6,900,000

05/05/18

Thứ 7

8h30-17h30

SWITCH (300-115)

22/05/18

Thứ 3-5-7

8h30-11h30

4,900,000

02/05/18

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

7,500,000

7,300,000

19/05/18

Thứ 7, CN

13h30-17h30

TSHOOT (300-135)

19/05/18

Thứ 7

8h30-17h30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP SECURITY

SENSS (300-206)

24/05/18

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

7,900,000

100 giờ

SIMOS (300-209)

28/05/18

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

SISAS (300-208)

24/05/18

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

SITCS (300-210)

26/05/18

Thứ 7

8h30-17h30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCIE WRITTEN + LAB LITE

CCIE WRITTEN + LAB LITE

28/05/17

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

15,500,000

15,300,000

150 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

VOIP 3CX-3CX BASIC

29/05/18

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

2,700,000

700,000

15 giờ

PALO ALTO ACE

02/06/18

Thứ 7

8h30-17h30

9,000,000

7,200,000

30 giờ

CHECK POINT CCSA

15/06/18

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

9,900,000

9,000,000

70 giờ

Đăng ký ngay

Hotline

0908 152 162

Trung tâm WAREN 

Đào tạo chuyên gia mạng và bảo mật

 

Điện thoại: (028) 355 122 68, Hotline: 0908 152 162, Email: waren@waren.vn

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 145 Lê Quang Định, phường 14, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

Thứ Hai đến thứ Bảy: 08:00 – 21:30, Chủ Nhật: 08:00 – 17:00