» CHUYÊN ĐỀ CISCO NX-OS vPC & VXLAN

Thời gian khóa học: 18 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành khóa học CCNP ENCORE

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Cisco Nexus là dòng thiết bị chuyển mạch được Cisco nghiên cứu và phát triển nhằm cung cấp giải pháp giúp kết nối và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả tại các trung tâm dữ liệu. Cisco Nexus chạy hệ điều hành NX-OS của Cisco, cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ và toàn diện, đáp ứng nhu cầu chuyển mạch và lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu. 

vPC là viết tắt của virtual Port Channel, là một công nghệ ảo hóa, được ra mắt vào năm 2009, cho phép các liên kết vật lý trên hai thiết bị Cisco Nexus 3000 5000 7000 hoặc 9000 khác nhau có thể được gom lại thành 1 cổng logic (channel) để kết nối tới các thiết bị Endpoint. Endpoint có thể là một switch, máy chủ, router, Firewall …tải hỗ trợ công nghệ link aggregation LACP (EtherChannel).

VXLAN hoạt động trên cơ sở hạ tầng mạng hiện có và cung cấp một phương tiện để "kéo dài" một mạng lớp 2. Tóm lại, VXLAN là một mạng lớp 2 overlay trên mạng lớp 3. Mỗi lớp mạng như vậy được gọi là VXLAN segment. 

Khóa học chuyên đề “CISCO NX-OS vPC & VXLAN” cung cấp nền tảng kiến thức quan trọng mà kỹ sư mạng cần có để có thể xây dựng, vận hành hiệu quả hạ tầng mạng doanh nghiệp hoặc các trung tâm dữ liệu.

Introduction to Nexus Operating System (NX-OS)

Nexus Platforms

NX-OS Architecture

NX-OS Virtualization Features

Layer 2 Forwarding

 • VLANS
 • Spanning Tree Protocol
 • Port-Channels

Layer 3 Routing

 • EIGRP
 • OSPF
 • BGP
 • HSRP/VRRP

Virtual Port-Channel

vPC Fundamentals

 • vPC Domain
 • vPC Peer-Keepalive
 • vPC Peer Link
 • vPC Member Links
 • vPC Operational Behavior

Advanced vPC Features

 • vPC Orphan Ports
 • vPC Autorecovery
 • vPC Peer-Gateway
 • vPC ARP Synchronization
 • Backup Layer 3 Routing
 • Layer 3 Routing over vPC

What Is VXLAN?

What Is VXLAN?

Why Is VXLAN Required?

What Are the Differences Between VXLAN and VLAN?

How Is a VXLAN Tunnel Established?

 • What Are VTEPs and VNIs in VXLAN?
 • Which VTEPs Need to Establish VXLAN Tunnels?
 • How Is a VXLAN Tunnel Established?

What Types of VXLAN Gateways Are Available?

How Are Packets Forwarded on a VXLAN Network?

 • Intra-Subnet Communication in Centralized VXLAN Gateway Networking
 • Inter-Subnet Communication in Centralized VXLAN Gateway Networking

How to Configure VXLAN?

Buổi

Nội dung

1

Giới thiệu Cisco NX-OS

Chức năng L2 Forwarding

Chức năng L3 Routing

2

Lab: Khảo sát cấu hình các tính năng L2 và L3 trên Cisco NX-OS

3

Lý thuyết: Virtual Port Channel (vPC)

4

Lab: Cấu hình Virtual Port Channel

5

Lý thuyết: VXLAN

6

Lab: Cấu hình VXLAN