» CHUYÊN ĐỀ EVPN-VXLAN

Thời gian khóa học: 30 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành chương trình học CCNP ENCORE. Nắm vững về BGP và Multicast.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

EVPN-VXLAN đề cập đến kiến trúc mạng mở rộng các kết nối lớp 2 qua mạng lớp 3, tạo thành khái niệm “Network Overlay”. EVPN-VXLAN là sự kết hợp giữa EVPN và VXLAN. VXLAN là công nghệ layer 2 trên hạ tầng layer 3. Và EVPN (Ethernet VPN) là công nghệ “overlay control plane” cho VXLAN và tạo ra kết nối ảo giữa các vùng layer 2/3 khác nhau qua mạng IP hoặc MPLS.

EVPN-VXLAN tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn đơn giản hóa và tối ưu hóa mạng Data Center hoặc mạng Campus, tạo kết nối mạng layer 2/3 nhanh chóng, an toàn và khả năng mở rộng cao.

EVPN-VXLAN tách rời mạng Underlay (các thành phần kết nối vật lý) khỏi mạng Overlay (kiến trúc mạng ảo). Bằng cách sử dụng Overlay, bạn có được sự linh hoạt trong việc cung cấp kết nối layer 2 và layer 3 giữa các endpoint trong hạ tầng mạng Data Center và Campus, đồng thời không tác động đến của hạ tầng mạng vật lý.

Khóa học chuyên đề EVPN-VXLAN cung cấp kiến nền tảng và nâng cao giúp học viên nắm được các nguyên lý vận hành phục vụ cho các công việc thiết kế, triển khai và vận hành hạ tầng mạng Campus và Data Center. Khóa học này phù hợp cho đối tượng học viên đang công tác trong Data Center, các công ty SI hoặc các doanh nghiệp lớn.

VXLAN EVPN Introduction

 • What is VXLAN EVPN?
 • Leaf and Spine Architecture

VXLAN EVPN Control Plane

 • Route Type 2
 • BUM Traffic Handling: Route Type 3
 • VXLAN Anycast Gateway
 • ARP Suppression

VXLAN EVPN Data Plane

 • L2 Forwarding
 • L3 VPN and VLAN Routing

VXLAN EVPN Configuration

 • Basic Configurations
 • External Connectivity
 • vPC Configuration