» CHUYÊN ĐỀ IPSEC VPN

Thời gian khóa học: 30 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành khóa học CCNA

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

IPSec là viết tắt của Internet Protocol Security – bảo mật mạng IP, một bộ giao thức tiêu chuẩn được quy định bởi IETF (Internet Engineering Task Force - Nhóm đặc trách kỹ thuật Internet). 

IPSec cung cấp xác thực (authentication), tính toàn vẹn (integrity) và tính bảo mật (confidentiality) cho kết nối qua mạng IP giữa 2 điểm liên lạc. Nó cũng chứa định nghĩa các gói mã hóa, giải mã, xác thực và các giao thức cần thiết để trao đổi khóa an toàn và quản lý khóa.

Khóa chuyên đề Cisco IPsec VPN hướng dẫn người học thực hiện cấu hình, bảo trì và khắc phục sự cố VPN trên thiết bị router Cisco, cho phép bạn mở rộng mạng công ty thông qua các kết nối được mã hóa trên Internet

Components of Cryptography

 • Data Integrity
 • Data Privacy
 • Authentication
 • Public Key Infrastructure (PKI)

IPsec Fundamentals

 • IPsec Overview
 • IKEv1 and IKEv2
 • Policy Based and Route Based
 • NAT Traversal

Cisco Router Site-to-Site VPN

 • Introducing Site-To-Site VPNs
 • Cisco Point-to-Point GRE Over IPSec VPN
 • Cisco Static VTI & Dynamic VTI VPN
 • Configuring an IKE Phase 1 Policy
 • Configuring an IKE Phase 2 (IPsec) Policy
 • Enabling the IPsec Policy

Cisco DMVPN

 • DMVPN Overview
 • NHRP Overview
 • Planning for the mGRE Tunnel
 • Configuring  DMVPN

Cisco GET VPN

 • GET VPN Overview
 • GET VPN Key Servers (KS) and Members (GM)
 • GET VPN Design
 • Implementing KS Configuration
 • Implementing GM Configuration

Cisco FLEXVPN

 • Introduction to FlexVPN
 • Flex VPN Overview
 • FlexVPN Components
 • IKEv2 FlexVPN Site-To-Site Configuration

Buổi

Nội dung

1

Lý thuyết: Tổng quan  Cryptography và thành phần của IPSec

2

Lý thuyết/ Lab: Cấu hình IPSec Site-to-Site dùng Crypto-map

3

Lý thuyết/ Lab: Cấu hình IPSec Site-to-Site GRE/IPSEC và SVTI

4

Lý thuyết/ Lab: Cấu hình IPSec Site-to-Site DVTI

5

Lý thuyết: Tổng quan DMVPN (mGRE và NHRP)

6

Lab: Cấu hình DMVPN

7

Lý thuyết: Tổng quan GETVPN

8

Lab: Cấu hình GETVPN

9

Lý thuyết: Tổng quan FlexVPN

10

Lab: Cấu hình FlexVPN