» CHUYÊN ĐỀ MPLS NGUYÊN LÝ & ỨNG DỤNG

Thời gian khóa học: 12 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Đã hoàn thành chương trình CCNP ENCORE

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

MPLS (Multi Protocol Label Switching – Chuyển mạch đa giao thức)là công nghệ chuyển mạch nhãn chủ chốt được sử dụng rộng rãi trong hạ tầng mạng core của các nhà cung cấp dịch vụ ISP (Internet Service Provider). MPLS cung cấp nhiều ứng dụng hữu ích như MPLS L3VPN, MPLS L2VPN, Traffic Engineering, AToM, QoS, ... Với công nghệ MPLS, các ISP có thể dễ dàng triển khai và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao đến khách hàng như Internet tốc độ cao FTTX, kênh thuê bao riêng, dịch vụ video IPTV, Voice,... 

Khóa học “MPLS Nguyên Lý & Ứng Dụng” cung cấp các kiến thức nền tảng quan trọng về kỹ thuật chuyển mạch nhãn đa giao thức mà người kỹ sư cần nắm vững để có thể thao tác được trên một hệ thống mạng chạy trên nền MPLS. 

Khóa học “MPLS Nguyên Lý & Ứng Dụng” tại WAREN phù hợp với nhiều đối tượng: các bạn sinh viên mong muốn làm việc tại các ISP; các chuyên viên ISP; các kỹ sư chuyên ngành CNTT/ Điện Tử Viễn Thông, ... 

Sau khi hoàn thành khóa học “MPLS Nguyên Lý & Ứng Dụng” tại WAREN học viên nắm được các kiến thức và kỹ năng quan trọng về MPLS từ đó có thể tham gia làm việc trong các hệ thống mạng MPLS của các ISP. 

Lý Thuyết 1

Khái niện cơ bản của MPLS

Nhãn MPLS

Ứng dụng MPLS

Phân bố nhãn trong Frame-mode MPLS

Cấp phát, phân phối và duy trì nhãn

Giao thức LDP

Cấu hình MPLS(frame-mode)

 

Lý Thuyết 2

Giới thiệu VPN

Overlay và peer-to-peer VPN

Kiến trúc MPLS VPN

Vận chuyển Packet trong MPLS VPN

Import và export

Cấu hình VRF

Cấu hình MP-BGP session

Định tuyến giữa PE và PE bằng static route

Lab 1

Lab MPLS + MPLS-VPN (static route)

Lý Thuyết 3

Định tuyến giữa PE và PE bằng RIP

Định tuyến giữa PE và PE bằng OSPF

MPLS VPN Layer 2

Một số topology (MPLS-VPN Layer2&3) áp dụng cho doanh nghiệp

MPLS-VPN Layer 2&3 giữa các ISP (Nâng cao, option)

Lab 2

Lab MPLS-VPN (Rip+OSPF)+ MPLS-VPN Layer2

Nội Dung Buổi Học

 • Khái niện cơ bản của MPLS
 • Nhãn MPLS
 • Ứng dụng MPLS
 • Phân bố nhãn trong Frame-mode MPLS
 • Cấp phát, phân phối và duy trì nhãn
 • Giao thức LDP
 • Cấu hình MPLS(frame-mode)
 • Giới thiệu VPN
 • Overlay và peer-to-peer VPN
 • Kiến trúc MPLS VPN
 • Vận chuyển Packet trong MPLS VPN
 • Import và export
 • Cấu hình VRF
 • Cấu hình MP-BGP session
 • Định tuyến giữa PE và PE bằng static route
 • Lab MPLS + MPLS-VPN (static route)
 • Định tuyến giữa PE và PE bằng RIP
 • Định tuyến giữa PE và PE bằng OSPF
 • MPLS VPN Layer 2
 • Một số topology (MPLS-VPN Layer2&3) áp dụng cho doanh nghiệp
 • MPLS-VPN Layer 2&3 giữa các ISP (Nâng cao, option)
 • Lab MPLS-VPN (Rip+OSPF)+ MPLS-VPN Layer2