Online Training » Khóa học CCNA Routing & Switching Online

Thời gian khóa học: 72 giờ
Điều kiện tiên quyết:
Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học
 • Khóa Học CCNA Routing & Switching (200-125) online  là  chứng chỉ về quản trị hạ tầng mạng cơ bản trong hệ thống các chứng chỉ của Cisco. Nội dung chương trình học gồm các kiến thức căn bản về mạng máy tính, các kỹ thuật cơ bản trên một hạ tầng mạng, thiết lập và cấu hình hình các công nghệ trên các thiết bị phần cứng router, switch. Các kỹ thuật định tuyến, một số kỹ thuật phổ biến trên Switch (VLAN, STP, VTP), ACL, NAT, WAN, xử lý sự cố cơ bản trong mạng LAN.
 • Khóa học CCNA cung cấp những kiến kiến thức nền tảng giúp bạn học tiếp lên những chứng chỉ cao hơn trong hệ thống của Cisco là CCNP và CCIE.
Khả năng đạt được sau khóa học:
 • Vận dụng được các kỹ thuật chia mạng con để hoạch định hệ thống địa chỉ IP cho hệ thống mạng.
 • Cấu hình được các giao thức định tuyến trong hệ thống mạng: RIP, OSPF, EIGRP cho mạng IPv4 và IPv6.
 • Cấu hình được các kỹ thuật trên Switch: VLAN, VTP, STP.
 • Cấu hình được các kỹ thuật ACL, NAT.
 • Xác định và xử lý được các sự cố cơ bản trong mạng LAN.

Network Fundamentals

Compare and contrast OSI and TCP/IP models

Compare and contrast TCP and UDP protocols

Compare and contrast IPv4 address types:

 • Unicast
 • Broadcast
 • Multicast

Describe the need for private IPv4 addressing

Configure, verify, and troubleshoot IPv4 addressing and subnetting

Initial Device Configuration

Configure and verify device management

Using Cisco Discovery Protocol or LLDP for device discovery

Configure and verify initial device configuration

Perform device maintenance:

 • Cisco IOS upgrades and recovery (SCP, FTP, TFTP, and MD5 verify)
 • Password recovery and configuration register
 • Ping and traceroute with extended option
 • Backup and restore device configuration

Access to device:

 • Telnet/SSH
 • Login banner
 • Local authentication
 • Secure password

LAN Switching Technologies

Describe and verify switching concepts:

 • MAC learning and aging
 • Frame switching
 • Frame flooding
 • MAC address table

Interpret Ethernet frame format

Configure, verify, and troubleshoot VLANs (normal/extended range) spanning multiple switches:

 • Access ports (data and voice)
 • Default VLAN

Configure, verify, and troubleshoot interswitch connectivity:

 • Trunk ports
 • Add and remove VLANs on a trunk
 • DTP, VTP (v1&v2), and 802.1Q
 • Native VLAN

Configure, verify, and troubleshoot STP protocols:

 • STP mode (PVST+ and RPVST+)
 • STP root bridge selection
 • PortFast

Configure, verify, and troubleshoot (Layer 2/Layer 3) EtherChannel:

 • Static
 • PAGP
 • LACP

Routing Technologies

Describe the routing concepts

 • Packet handling along the path through a network
 • Forwarding decision based on route lookup
 • Frame rewrite

Interpret the components of a routing table

 • Prefix
 • Network mask
 • Next hop
 • Routing protocol code
 • Administrative distance
 • Metric
 • Gateway of last resort

Describe how a routing table is populated by different routing information sources

 • Admin distance

Compare and contrast

 • Static routing and dynamic routing
 • Distance vector and link state routing protocols
 • Interior and exterior routing protocols

Configure, verify, and troubleshoot IPv4 static routing

Configure, verify, and troubleshoot inter-VLAN routing

 • Router on a stick
 • SVI

Configure, verify, and troubleshoot

 • RIPv2 for IPv4
 • Single area and multi-area OSPFv2 for IPv4
 • EIGRP

Troubleshoot basic Layer 3 end-to-end connectivity issues

WAN Technologies

Describe WAN topology options

 • Point-to-point
 • Hub and spoke
 • Full mesh
 • Single vs dual-homed

Describe WAN access connectivity options

 • MPLS
 • Metro Ethernet
 • Broadband PPPoE
 • Internet VPN (DMVPN, site-to-site VPN, client VPN)

Configure and verify PPP on WAN interfaces using local authentication

Configure, verify, and troubleshoot PPPoE client-side interfaces using local authentication

Configure, verify, and troubleshoot GRE tunnel connectivity.

Infrastructure Security

Configure, verify, and troubleshoot port security:

 • Static
 • Dynamic
 • Sticky
 • Max MAC addresses
 • Violation actions
 • Err-disable recovery

Configure, verify, and troubleshoot access list for traffic filtering:

 • Standard
 • Extended
 • Named

Infrastructure Management

Configure and verify device-monitoring protocols:

 • SNMPv2, 3
 • Syslog
 • NTP
 • Local SPAN

Infrastructure Services

Describe WAN topology options:

 • Point-to-point
 • Hub and spoke
 • Full mesh
 • Single vs dual-homed

Describe WAN access connectivity options:

 • MPLS
 • Metro Ethernet
 • Broadband PPPoE
 • Internet VPN (DMVPN, site-to-site VPN, client VPN)

Configure and verify PPP on WAN interfaces using local authentication

Configure, verify, and troubleshoot PPPoE client-side interfaces using local authentication

Configure, verify, and troubleshoot GRE tunnel connectivity

Describe DNS lookup operation and troubleshoot client connectivity issues involving DNS

Configure and verify DHCP on a router (excluding static reservations):

 • Server
 • Relay
 • Client

Configure, verify, and troubleshoot basic HSRP:

 • Priority
 • Preemption
 • Version

Configure, verify, and troubleshoot inside source NAT:

 • Static
 • Pool
 • PAT

IPv6

Identify the appropriate IPv6 addressing scheme to satisfy addressing requirements in a LAN/WAN environment.

Configure and verify IPv6 Stateless Address Auto Configuration.

Compare and contrast IPv6 address types:

 • Global unicast
 • Unique local
 • Link local
 • Multicast
 • Modified EUI 64
 • Autoconfiguration
 • Anycast

Configure, verify, and troubleshoot:

 • Single area and multi-area OSPFv3 for IPv6,
 • EIGRP for IPv6.

BUỔI

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

1

 • Mạng cơ bản.
 • Mô hình OSI, TCP/IP.

2

 • Application, Transport layer

3

 • Network layer, Giao thức IP, địa chỉ IP.
 • IPv4 subnetting, VLSM, CIDR.

4

 • Data Link layer
 • Cable
 • ARP

5

 • Giới thiệu router, cấu hình cơ bản trên router.
 • Tiến trình khởi động của router.

6

 • Telnet, CDP, SSH.

7

 • Tổng quan về định tuyến, static route, ICMP, Traceroute.

8

 • Tổng quan hoạt động của switch và Port-Security.

9

 • VLAN, Trunking, VTP.

10

 • Định tuyến giữa các VLAN, DHCP

11

 • Spanning Tree Protocol (STP).

12

 • Etherchannel.

13

 • HSRP

14

 • Access Control List (ACL).

15

 • Network Address Translation (NAT).

16

 • Dynamic Routing ( Distance Vector và Link State)

17

 • Giao thức định tuyến OSPF.

18

 • Giao thức định tuyến OSPF ( tiếp theo)

19

 • Giao thức định tuyến EIGRP.

20

 • WAN (Wide Area Network)

21

 • GRE VPN

22

 • IPv6

23

 • LAB Tổng hợp

24

 • Thi cuối khóa
Chương trình đào tạo