Cisco Networks Certification Program » Khóa học CCNP Enterprise Wireless Networks – ENWLSI (300-430)

Thời gian khóa học: 30 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Học viên hoàn thành chương trình học CCNP Enterprise ENCOR hoặc có kiến thức tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Khóa học Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks – ENWLSI (300-430) là một trong 6 khóa học tự chọn trong chương trình CCNP Enterpirse. Khóa học Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks – ENWLSI (300-430) cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về thiết kế, triển khai, cấu hình, bảo mật và quản lý các giải pháp hạ tầng mạng không dây của Cisco.

Khóa học Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks – ENWLSI (300-430) tại WAREN cung cấp cho bạn đầy đủ các kiến thức để có thể tham dự kỳ thi ENWLSI (300-430) quốc tế.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Wireless Signals and Modulation
 • Wireless Infrastructure
 • Implementing FlexConnect
 • Security for Wireless Client Connectivity
 • Device Hardening
 • Implementing Quality of Service on a Wireless Network
 • Monitoring and Troubleshooting WLAN Components
 • Wireless Design
 • Other Wireless Technologies : 802.11ax, RRM TPC, SDA with Wireless
 • Location Services

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Wireless Signals and Modulation
 • Wireless Infrastructure
 • Implementing FlexConnect
 • Security for Wireless Client Connectivity
 • Device Hardening
 • Implementing Quality of Service on a Wireless Network
 • Monitoring and Troubleshooting WLAN Components
 • Wireless Design
 • Other Wireless Technologies : 802.11ax, RRM TPC, SDA with Wireless
 • Location Services