Bootcamp Training » Khóa Học CCNP Route: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

Thời gian khóa học: 40 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn trình chương trình học CCNA Routing & Switching hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học
 • Khóa học CCNP ROUTE cung cấp những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong việc sử dụng các cách hoạch định địa chỉ IP và các giao thức định tuyến IP nhằm triển khai và bảo mật cho các router đa dịch vụ để kết nối các mạng LAN và WAN. Khóa học cũng cung cấp kiến thức về cấu hình các giải pháp bảo mật định tuyến khi triển khai giải pháp cho các hệ thống mạng đa chi nhánh.
 • Khóa học CCNP ROUTE là một trong ba khóa học chương trình CCNP Routing & Switching (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Khả năng đạt được sau khóa học:

 • Triển khai giải pháp định tuyến sử dụng giao thức EIGRP.
 • Triển khai định tuyến OSPF đa vùng.
 • Triển khai chạy định tuyến ngoài với giao thức BGP.
 • Triển khai các giải pháp định tuyến dựa trên nền IPv6.
 • Triển khai các giải pháp chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6.
 • Thực hiện được các giải pháp điều khiển lưu lượng.

Network Principles

Identify Cisco Express Forwarding concepts

 • FIB
 • Adjacency table

Explain general network challenges

 • Unicast
 • Out-of-order packets
 • Asymmetric routing

Describe IP operations

 • ICMP Unreachable and Redirects
 • IPv4 and IPv6 fragmentation
 • TTL

Explain TCP operations

 • IPv4 and IPv6 (P)MTU
 • MSS

Identify, configure, and verify IPv4 addressing and subnetting

 • Address types (Unicast, broadcast, multicast, and VLSM)
 • ARP

Configure and verify static routing, default routing and RIPv2

Evaluate routing protocol types

 • Distance vector
 • Link state

EIGRP

Describe EIGRP packet types

Configure and verify EIGRP neighbor relationship and authentication

Configure and verify EIGRP stubs

Configure and verify EIGRP load balancing

 • Equal cost
 • Unequal cost

Describe and optimize EIGRP metrics

OSPF

Describe OSPF packet types

Configure and verify OSPF operations.

Configure and verify OSPF neighbor relationship and authentication

Configure and verify network types, area types, and router types

 • Point-to-point, multipoint, broadcast, nonbroadcast
 • LSA types, area type: backbone, normal, transit, stub, NSSA, totally stub
 • Internal router, backbone router, ABR, ASBR
 • Virtual link

Configure and verify OSPF path preference

ROUTING CONTROL

Describe administrative distance

Troubleshoot passive interfaces

Configure and verify filtering with any protocol

Configure and verify redistribution between any routing protocols or routing sources

Configure and verify manual and autosummarization with any routing protocol

Configure and verify policy-based routing

Identify suboptimal routing

Explain route maps

Configure and verify loop prevention mechanisms

 • Route tagging and filtering
 • Split-horizon
 • Route poisoning

Describe SLA architecture

 • Configure and verify IP SLA
 • Configure and verify tracking objects

BGP

Describe, configure, and verify BGP peer relationships and authentication

 • Peer group
 • Active, passive
 • States and timers

Configure and verify iBGP, eBGP

 • iBGP, eBGP
 • 4-byte AS number
 • Private AS

Explain BGP attributes and best-path selection

IPv6

Identify IPv6 addressing and subnetting

 • Unicast
 • EUI-64
 • ND, RS/RA
 • Autoconfig (SLAAC)
 • DHCP relay and server
 • DHCP protocol operations

Configure and verify RIP, EIGRP, OSPF for IPv6

Configure and verify IPv6 DHCP

 • DHCP client, IOS DHCP server, DHCP relay
 • DHCP options (describe)

Infrastructure Services & Security

IPv4 access control lists (standard, extended, time-based)

IPv6 traffic filter

Unicast reverse path forwarding

Configure and verify IPv4 Network Address Translation (NAT)

 • Static NAT, dynamic NAT, PAT

Describe IPv6 NAT

 • NAT64
 • NPTv6

VPN

Configure and verify GRE

Describe DMVPN (single hub)

Describe Easy Virtual Networking (EVN)

BUỔI

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

1

 • Identify Cisco Express Forwarding concepts:
  • FIB
  • Adjacency table
 • Explain general network challenges:
  • Unicast
  • Out-of-order packets
  • Asymmetric routing
 • Describe IP operations:
  • ICMP Unreachable and Redirects
  • IPv4 and IPv6 fragmentation
  • TTL
 • Explain TCP operations:
  • IPv4 (P)MTU
  • MSS

2

 • IPv4 access control lists (standard, extended, time-based)
 • Configure and verify IPv4 Network Address Translation (NAT)
  • Static NAT, dynamic NAT, PAT

3

 • Identify, configure, and verify IPv4 addressing and subnetting
  • Address types (Unicast, broadcast, multicast, and VLSM)
  • ARP
 • Configure and verify static routing, default routing and RIPv2
 • Evaluate routing protocol types
  • Distance vector
  • Link state

4

 • Describe EIGRP packet types
 • Configure and verify EIGRP neighbor relationship and authentication

4

 • Configure and verify EIGRP stubs
 • Configure and verify EIGRP load balancing:
 • Equal cost
 • Unequal cost
 • Describe and optimize EIGRP metrics

5

 • Describe OSPF packet types
 • Configure and verify OSPF operations.
 • Configure and verify OSPF neighbor relationship and authentication

6

 • Configure and verify network types, area types, and router types:
 • Point-to-point, multipoint, broadcast, nonbroadcast
 • LSA types, area type: backbone, normal, transit, stub, NSSA, totally stub
 • Internal router, backbone router, ABR, ASBR
 • Virtual link
 • Configure and verify OSPF path preference

7

 • Describe administrative distance
 • Troubleshoot passive interfaces
 • Configure and verify filtering with any protocol
 • Configure and verify redistribution between any routing protocols or routing sources
 • Configure and verify manual and autosummarization with any routing protocol

8

 • Configure and verify policy-based routing
 • Identify suboptimal routing
 • Explain ROUTE maps
 • Configure and verify loop prevention mechanisms:
 • Route tagging and filtering
 • Split-horizon
 • Route poisoning
 • Describe SLA architecture:
 • Configure and verify IP SLA
 • Configure and verify tracking objects

9

 • Describe, configure, and verify BGP peer relationships and authentication:
 • Peer group
 • Active, passive
 • States and timers
 • Configure and verify iBGP, eBGP:
 • iBGP, eBGP
 • 4-byte AS number
 • Private AS
 • Explain BGP attributes and best-path selection

10

 • Identify IPv6 addressing and subnetting:
 • Unicast
 • EUI-64
 • ND, RS/RA
 • Autoconfig (SLAAC)
 • DHCP relay and server
 • DHCP protocol operations
 • Configure and verify RIP, EIGRP, OSPF for IPv6

11

 • Configure and verify GRE
 • Describe DMVPN (single hub)
 • Describe Easy Virtual Networking (EVN)
Chương trình đào tạo