Bootcamp Training » Khóa học CCNP Enterprise ENARSI (300-410) Bootcamp Training

Thời gian khóa học:
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành chương trình học Khóa Học CCNA - Implementing and Administering Cisco Solutions (200-301)  và CCNP Enterprise Core (ENCOR 300-410) hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Khóa học Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services – CCNP Enterprise ENARSI (300-410) Bootcamp Training là một trong 6 khóa học tự chọn trong chương trình CCNP Enterpirse. Khóa học CCNP Enterprise ENARSI (300-410) cung cấp cho học viên kiến thức để có thể hiểu và khắc phục được những sự cố mạng định tuyến, chuyển mạch.

Khóa học Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies – CCNP Enterprise ENARSI (300-410) Bootcamp Training trang bị cho bạn những kiến thức nâng cao và kỹ năng triển khai cũng như xử lý sự cố dịch vụ VPN, kiến trúc bảo mật, dịch vụ và tự động hóa trong hạ tầng mạng doanh nghiệp. Khóa học CCNP Enterprise ENARSI (300-410) bao gồm các chủ đề chính sau:

 • Layer 3
 • VPN Services
 • Infractructure security
 • Infractructure services
 • Infractructrure automation

Network Principles

 • Use Cisco IOS troubleshooting tools
  • Debug, conditional debug
  • Ping and trace route with extended options
 • Apply troubleshooting methodologies:
  • Diagnose the root cause of networking issues (analyze symptoms, identify and describe root cause)
 • Design and implement valid solutions:
  • Verify and monitor resolution

Layer 3 Technologies

 • Inter-routing VLANs
  • Router on a stick
  • Switch Virtual Interface (SVI)
  • Routed Port
 • Configure and verify EtherChannels
  • LACP, PAgP, manual
  • Layer 2, Layer 3
  • Load balancing
  • EtherChannel misconfiguration guard
 • Describe chassis virtualization and aggregation technologies
  • Stackwise
 • Configure and verify first-hop redundancy protocols
  • HSRP, VRRP, GLBP

Infrastructure Security

 • Configure and verify switch security features
  • DHCP snooping
  • IP Source Guard
  • Dynamic ARP inspection
  • Port security
  • Private VLAN
  • Storm control
 • Describe device security using Cisco IOS AAA with TACACS+ and RADIUS
  • AAA with TACACS+ and RADIUS
  • Local privilege authorization fallback

Infrastructure Services

 • Configure and verify SNMP:
  • v2
  • v3
 • Configure and verify logging:
  • Local logging, syslog, debugs, conditional debugs
  • Timestamps
 • Configure and verify Network Time Protocol (NTP)
  • NTP master, client, version 3, version 4
  • NTP authentication
 • Configure and verify Cisco NetFlow
  • NetFlow v5, v9
  • Local retrieval
  • Export (configuration only)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Network Principles

 • Use Cisco IOS troubleshooting tools
  • Debug, conditional debug
  • Ping and trace route with extended options
 • Apply troubleshooting methodologies:
  • Diagnose the root cause of networking issues (analyze symptoms, identify and describe root cause)
 • Design and implement valid solutions:
  • Verify and monitor resolution

Layer 3 Technologies

 • Inter-routing VLANs
  • Router on a stick
  • Switch Virtual Interface (SVI)
  • Routed Port
 • Configure and verify EtherChannels
  • LACP, PAgP, manual
  • Layer 2, Layer 3
  • Load balancing
  • EtherChannel misconfiguration guard
 • Describe chassis virtualization and aggregation technologies
  • Stackwise
 • Configure and verify first-hop redundancy protocols
  • HSRP, VRRP, GLBP

Infrastructure Security

 • Configure and verify switch security features
  • DHCP snooping
  • IP Source Guard
  • Dynamic ARP inspection
  • Port security
  • Private VLAN
  • Storm control
 • Describe device security using Cisco IOS AAA with TACACS+ and RADIUS
  • AAA with TACACS+ and RADIUS
  • Local privilege authorization fallback

Infrastructure Services

 • Configure and verify SNMP:
  • v2
  • v3
 • Configure and verify logging:
  • Local logging, syslog, debugs, conditional debugs
  • Timestamps
 • Configure and verify Network Time Protocol (NTP)
  • NTP master, client, version 3, version 4
  • NTP authentication
 • Configure and verify Cisco NetFlow
  • NetFlow v5, v9
  • Local retrieval
  • Export (configuration only)
Chương trình đào tạo