Khóa học Fortinet » KHÓA HỌC FORTINET NETWORK SECURITY EXPERT 4 (FNSE4)

Thời gian khóa học: 30 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Đã hoàn thành chương trình CCNA Routing & Switching hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Khóa học Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4) tại WAREN bạn sẽ được cung cấp cách cấu hình các tính năng của FortiGate và cấu hình các tính năng bảo mật trên nền tảng FortiOS 7.x.

Hệ thống các bài Lab của khóa học Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4) được đội ngũ giảng viên thiết kế nhằm mục đích giúp cho học viên có thể hiểu và triển khai các chính sách tường lửa, xác thực người dùng, SSL VPN, IPSec VPN. Đồng thời bảo mật hệ thống mạng bằng cách cấu hình IPS, Antivirus, Web Filtering, Application control.

Khả năng đạt được sau khóa học:

  • Sau khi hoàn thành khóa học Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4) tại WAREN học viên sẽ nắm vững cấu trúc, nguyên lý hoạt động của Next Generation Firewall nói chung và Firewall Fortinet nói riêng.
  • Khả năng triển khai, vận hành, quản trị thiết bị Fortigate thông qua giao diện Web GUI và CLI.
  • Kiểm soát truy cập dịch mạng dùng các chính sách Firewall
  • Xác thực người dùng dịch vụ dùng các chính sách Firewall.
  • Hiểu chức năng mã hóa và chứng chỉ.
  • Cấu hình chính sách bảo mật để ngăn chặn các mối đe dọa, lây nhiễm Virus.
  • Cấu hình dịch vụ VPN.
  • Thu thập phân tích Log.
  • Hiểu và cấu hình chính sách chống xâm nhập (IPS) và tấn công từ chối dịch vụ (DoS).
  • Khóa học Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4) tại WAREN còn cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng để giúp cho học viên có thể hoàn thành kỳ thi NSE 4 của Fortinet.

INTRODUCTION

Fortinet Overview

Fortigate introduction

FIREWALL POLICY

Firewall Objects and Policies.

Authentication

Device Management

Hand-on Lab

NETWORKING FEATURES

Interfaces

DNS

NAT

DHCP

Hand-on Lab

LOGGING AND MONITORING

Fortiview

Logging

Reporting

Hand-on Lab

WEB FILTERING & APPLICATION CONTROL

Web Filtering features

Application control features

Hand-on Lab

ANTIVIRUS & IPS

Antivirus features

IPS features

Hand-on Lab

VPN

SSL VPN

IPSec VPN

Hand-on Lab

LAB SUMMARY & QUIZ

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

INTRODUCTION

Fortinet Overview

Fortigate introduction

FIREWALL POLICY

Firewall Objects and Policies.

Authentication

Device Management

Hand-on Lab

NETWORKING FEATURES

Interfaces

DNS

NAT

DHCP

Hand-on Lab

LOGGING AND MONITORING

Fortiview

Logging

Reporting

Hand-on Lab

WEB FILTERING & APPLICATION CONTROL

Web Filtering features

Application control features

Hand-on Lab

ANTIVIRUS & IPS

Antivirus features

IPS features

Hand-on Lab

VPN

SSL VPN

IPSec VPN

Hand-on Lab

LAB SUMMARY & QUIZ