Khóa học Palo Alto » KHÓA HỌC PALO ALTO NETWORK CERTIFIED NETWORK SECURITY ENGINEER (PCNSE)

Thời gian khóa học: 30 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Điều kiện: Đã hoàn thành chương trình ACE (Accredited Configuation engineer).

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Khóa học PCNSE (Palo Alto Certified Network Security Engineer) tại WAREN bạn sẽ được cung cấp kiến thức chuyên sâu để có thể hiểu, cài đặt, cấu hình và quản lý vận hành tường lửa. Bạn sẽ nắm vững các bước cấu hình chính sách an ninh mạng nâng cao, kết hợp gồm nhiều tính năng mở rộng như Virtual System, QoS, VPN, HA cho khả năng dự phòng, cũng như thiết kế triển khai tường lửa và hướng dẫn xử lý sự cố.

Khóa học PCNSE (Palo Alto Certified Network Security Engineer) đồng thời cũng trang bị đầy đủ các kiến thức để bạn có thể vượt qua kỳ thi PCNSE quốc tế của Palo Alto. 

Administration & Management

Role Based Administration

External Authentication: Radius, Tacacs

Advance App-ID™

Custom Application

Application Override

Advance User-ID™

Authentication Policy

Multi-Factor Authentication Overview

Advance Content-ID™

Data Filtering

DoS Protection

Zone Protection

Botnet

QoS

Configuring Quality of Service

Virtual Systems

Implementation of multi-vsys firewall

GlobalProtect™

Implementation of GlobalProtect

Install and Configure Portal, Gateway, and Agents

Site-to-Site VPN

Implementation of IPsec Tunnels

High Availability

Overview Active/Active 

Configuring Active/Passive

Panorama Overview

Configuring management

Central Reporting

Sizing and Solution

Throughput

Capacity

Capability

Basic Troubleshooting

Using packet Captures for troubleshooting

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Administration & Management

 • Role Based Administration
 • External Authentication: Radius, Tacacs

Advance App-ID™

 • Custom Application
 • Application Override

Advance User-ID™

 • Authentication Policy
 • Multi-Factor Authentication Overview

Advance Content-ID™

 • Data Filtering
 • DoS Protection
 • Zone Protection
 • Botnet

QoS

 • Configuring Quality of Service

Virtual Systems

 • Implementation of multi-vsys firewall

GlobalProtect™

 • Implementation of GlobalProtect
 • Install and Configure Portal, Gateway, and Agents

Site-to-Site VPN

 • Implementation of IPsec Tunnels

High Availability

 • Overview Active/Active 
 • Configuring Active/Passive

Panorama Overview

 • Configuring management
 • Central Reporting

Sizing and Solution

 • Throughput
 • Capacity
 • Capability

Basic Troubleshooting

 • Using packet Captures for troubleshooting