Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ VÀ BẢO MẬT MẠNG THÁNG 11/2019

WAREN LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11 - 2019

KHÓA HỌC

NGÀY K.GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ

THỜI LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNA

CCNA (200-301)

18/11/2019

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

7,900,000

140 giờ

9/11/2019

Thứ 7

8h30-17h30

25/11/2019

Thứ 2-4-6

8h30-11h30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP ENTERPRISE

ENCOR (350-401) - Network Core

12,900,000

180 giờ

  - ROUTING

20/11/2019

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

5,900,000

60 giờ

  - SWITCHING

5/11/2019

Thứ 3-5

18h30-21h30

5,900,000

60 giờ

  - WIRELESS,  SECURITY,  ARCHITECTURE
   & VIRTUALIZATION, AUTOMATION

16/11/2019

Thứ 7

8h30-17h30

5,900,000

60 giờ

ENARSI (300-410)
Troubleshooting

16/11/2019

Thứ 7

8h30-17h30

8,900,000

110 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP SECURITY

SCOR (300-701)

5/11/2019

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

9,900,000

120 giờ

SNCF (300-710)

26/11/2019

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

8,500,000

80 giờ

SISE (300-715)

25/11/2019

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

SVPN (300-730)

15/11/2019

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

PALO ALTO PCNSE

16/11/2019

Thứ 7

8h30-17h30

9,900,000

30 giờ

PALO ALTO ACE

18/11/2019

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

8,500,000

FORTINET NSE4

12/11/2019

Thứ 3-5

18h30-21h30

CHECK POINT CCSA

23/11/2019

Thứ 7

8h30-17h30

45 giờ

MPLS

23/11/2019

Thứ 7

8h30-17h30

2,000,000

4 buổi

IPv6

27/11/2019

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

2,000,000

3 buổi

Đăng ký ngay

Hotline

0908 152 162