Ưu đãi đặc biệt

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRONG NĂM

22/11/2017 05:51:08

  • Ưu đãi 50% học phí cho lớp CCNA ban ngày: 3.500.000đ.
  • CCNP ban ngày Route, Switch, Tshoot: 4.900.000đ.
  • Ưu đãi 10% học phí cho HV cũ (lớp tối; lớp thứ 7, chủ nhật).
  • Ưu đãi 5% khách hàng Doanh nghiệp (lớp tối; lớp thứ 7, chủ nhật).
  • Các chương trình khuyến mãi không áp dụng cho lớp đã khuyến mãi ban ngày.
  • Các chương trình khuyến mãi không được cộng dồn quá 15% học phí/HV cho lớp thường.