Ưu đãi đặc biệt

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRONG NĂM

22/11/2017 05:51:08

  • ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 10% CHO HỌC VIÊN MỚI
  • ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 15% CHO HỌC VIÊN CŨ
  • ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 20% CHO SINH VIÊN 
  • TẶNG ÁO THUN & GIÁO TRÌNH KHI ĐĂNG KÝ HỌC